Comparteix:

Software

Llista del software i tecnologies creades per DAMA-UPC

Sparksee

Sparksee (abans DEX)

Sparksee és un sistema de gestió de bases de dades en grafs i escalable, escrit en C++. El motor de gestió de grafs dalt rendiment de Sparksee està dissenyat per a tenir una petita empremta de software i alta comprensió de dades gràcies a un ús intel·ligent de les estructures de bitmaps, responent consultes en milers de milions dobjectes extraïbles en segons.

http://www.sparsity-technologies.com/ 

Cigo!

Cigo!

Cigo! és una plataforma de mobilitat intel·ligent orientada a empreses i ciutats que desitgen oferir serveis més eficients. CIGO! Smart Cities ajuda a les ciutats processar totes les dades disponibles amb la finalitat de millorar leficiència operativa dels seus serveis per a, finalment, tenir un impacte en la qualitat de vida dels ciutadans. CIGO! Fleet permet planificar rutes i interactuar amb flotes, analitzant dades geolocalitzades sense necessitat de sensors, ús intensiu del servidor o hardwares costosos.

http://www.smart-cigo.com 

Daurum

Daurum (discontinuat)

Daurum ajuda a millorar la qualitat de les dades mitjançant la identificació de registres similars. Manté les bases de dades netes, evitant duplicacions, i permet que diferents fonts de dades combinin i processin les seves dades a temps real.

Tweeticer

Tweeticer (discontinuat)

Tweeticer és una eina per a detectar als usuaris més influents en els teus temes d’interés per, finalment, crear una audiència d’alta qualitat en Twitter. Els influencers o tendsetters que troba Tweeticer no estan determinades només pel nombre de seguidors que tenen o el compromís amb la seva xarxa, com la majoria de les aplicacions al mercat, sino que es basa en un complexe algorisme que analitza la probabilitat de que un usuari faci que els tweets d’un cert tema es tornin virals.

Sciencea

Sciencea (dicontinuat)

Scincea és un lloc web analític i de cerca bibliogràfica complex que permet obtenir recomanacions de la informació disponible en Cordis per a obtenir els millors perfils al crear una proposta de projecte. També analitza les tendències als projectes.

Bibex/Revisors (discontinuat)

Bibex és un software per a explorar xarxes dinformació bibliogràfiques que pot fer-se servir en el núvol. Revisors és una especialització de Bibex per la recomenació de revisors de projectes o artícles, utilitzant informació bibliogràfica, la descripció del projecte o article en revisió i exloent als co-autors dels projectes proposats.