Comparteix:

Transferència de tecnologia

La transferència de tecnologia és una de las activitats principals de DAMA-UPC. El grupo va crear la empresa spin-out Sparsity Tecnologies, amb la que col·labora en projectes de recerca i comerciales.

Sparsity és una Spin-off de la UPC nascuda al 2010. La seva activitat principal és la Transferència Tecnològica de la investigaciói les innovacions realitzades pel grup DAMA-UPC. Sparsity tambédesenvolupa un conjunt daplicacions web i mòbils utilitant la tecnologia Sparksee com el seu valor principal Sparsity estàmolt involucrat en projectes europeus, ademés de proporcionar solucions de mobilitat intel·ligent per a empreses i ciutats.

Sparsity

Leer más información:

 http://www.sparsity-technologies.com/

Projectes en col·laboració amb Sparsity

Clients 

In-store Media

Estat: Producció.

 

Sistema basat en la nostra tecnologia de Smart Mobility per proporcionar una eina de productivitat laboral. Inclou una aplicació mòbil pels treballadors per tal de reportar les seves tasques que està en comunicació amb una aplicació web en temps real. 

Control Courier


Estat: Producció.

 

Plataforma d'optimizació de rutes per aquesta empresa especialitzada en repartiments a farmacies. 

Projectes Europeus

LDBC

LDBC

Estatus: El projecte ha acabat però estem activament implicats amb el consell que es va establir al finalitzar el projecte

El Linked Data Benchmark Council, establert com a resultat del Projecte de la LDBC EU, reuniex a la indústria i els usuaris per desenvolupar punts de referència mitjançant els quals es poden evaluar i dirigir els avanços i les darreres tecnologies de gestióde dades gràfiques.

http://www.ldbcouncil.org/ 

Uniserver

Uniserver

Estatus: En desenvolupament

El projecte Uniserver és un projecte finançat per la UE que técom a objectiu desenvolupar la propera generacióde servidors basats en ARM per a lera del fog/edge-computing i lera del IoT. Sparsity brinda la seva experiència al maneig de grafs i aplicacions modernes basades en grafs per comparar i probar adequadament la tecnologia dUniserver en un entorn real.

http://www.uniserver2020.eu

FrontierCities / FrontierCities2

FrontierCities

FrontierCities2


Estatus: FrontierCities2 en desenvolupament

FrontierCities y FrontierCities 2 son projectes finançats per la UE que recolzen a les PIMES i les Start-ups per desenvolupar aplicacions de mobilitat intel·ligent per ciutats de tota Europa. Amb aquests projectes creem la nostra plataforma de mobilitat intel·ligent Cigo! Aprèn més sobre això en la secció de Software. 

http://www.fi-frontiercities.eu

https://www.frontiercities2.com/

SoMatch

soMatch


Estatus: Finalitzat

SoMatch és un projecte financiat per la UE amb l’objectiu de millorar la competivitat de les PIME europees dedicades al disseny de moda, així com els sectors tèxtils proporcionant una solució d’IT que oferirà estimacions de tendències de moda fiables i pronòstics d’acceptació de l’usuari per dissenys de roba.

https://www.somatch.eu/