Share:

Presentació del CIT-UPC a la NIT UPC 2012

Jun 13, 2012

El CIT-UPC, del qual DAMA-UPC n'és membre, es constitueix com un instrument facilitador per potenciar, comercialitzar i posar en valor amb èxit els resultats de la investigació diferencial que generen els centres de recerca i transferència de tecnologia.

El CIT-UPC conté 19 centres membres de la xarxa TECNIO, situats en els campus de Barcelona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, que mantenen acords amb gairebé un miler d’empreses de sectors diversos, en més de 60 països. Són centres molt actius en R+D+I i tenen una gran expertesa i capacitats tecnològiques en àmbits tant diversos com la producció i els materials, l’energia i el medi ambient, les tecnologies mèdiques, les TIC, i la química i l’alimentació. Així, acumulen una amplia experiència en el desenvolupament de projectes amb empreses.

En el decurs de la passada 14ena edició de la Nit UPC, celebrada ahir 12 de Juny, el rector Antoni Giró va presentar el Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC).